Person: Elias (Eli) (Abraham) Malouf

Name:
Elias (Eli) Malouf

Occupation:
Hawker/Draper/Hotelier

Religion:
Catholic/Orthodox

Birthplace:
Alexandria, Egypt

Arrival In Australia:
1894

Years Lived In Brisbane:
1894-1937

Year Of Birth:
1882

Place Of Death:
Brisbane

Date Of Death:
20/04/1905

Spouse

  • Marriage Date: 3/05/1905
    Birthplace of spouse: Zahle, Syria/Lebanon
    Heritage of spouse: Syrian/Lebanese
    Place of marriage: Brisbane