Person: Rosie Farah

Name:
Rosie Farah

Religion:
Catholic

Birthplace:
Zahle, Syria/Lebanon

Arrival In Australia:
1890

Years Lived In Brisbane:
1895 -

Spouse

  • Marriage Date:
    Birthplace of spouse: Syria/Lebanon
    Heritage of spouse: Syrian/Lebanese
    Place of marriage: Beyrout, Syria/Lebanon